ربات پیک یار

اولین ربات تلگرامی برای دریافت فایل های پریمیوم!

تنها کافی است لینک فایل های خود را از سایت های "فری پیک" ، " فلت آیکن" ، "شاتراستوک" و "انواتو المنتس" برای من در تلگرام بفرستید تا برای شما دانلود کنم.

تلفن پشتیبانی : 09935863659
مسئول روبات : منیژه بابایی
استان مرکزی شهر اراک منطقه کرهرود خیابان شهید رحمتی بن بست شقایق 3831637651